Vodenje inovacijskih procesov: Med spremembami in stabilnostjo

Thu 15 Nov 13:00 – 13:45

Govorci

prof. dr. Miha Škerlavaj

Redni profesor managementa na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani  in pridruženi redni profesor za področje vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School.

Tudi zelo obetavni inovativni projekti pogosto ne izkoristijo svojega potenciala in ne izpolnijo pričakovanj. Med pogostejšimi razlogi za to je organizacijska klima v podjetju, ki inovacijskim procesom ne daje ustrezne podpore. Na konferenci bomo spoznali podjetja, ki se so temu izognila in ki uspešno vodijo inovativne procese.

  • Miha Škerlavaj, Norwegian Business School, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Deli...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email