Boštjan Bandelj

ustanovitelj podjetja Belektron

Boštjan Bandelj je ustanovitelj, lastnik in direktor podjetja Belektron d.o.o, ki je eden največjih globalnih trgovcev z emisijskimi kuponi. Belektron je v letu 2021 ustvaril 2,5 milijarde evrov prihodkov, od tega več kot 99 % na tujih trgih. Družba je v 15-ih letih od ustanovitve dalje tako postala eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih in poslovnemu izidu, pri čemer ima le enajst zaposlenih. Je strokovnjak za surovinske in kapitalske trge, ki jih intenzivno spremlja že več kot 20 let. Svoje premoženje vlaga v različne panoge. V letošnjem letu je tako lastniško vstopil v slovensko podjetje NGEN d.o.o., ki izvaja sistemsko integracijo in vodenje baterijskih hranilnikov na vseh segmentih elektroenergetskega sistema. Ima diplomi elektrotehnične in ekonomske fakultete in znanstveni magisterij iz elektrotehnike Univerze v Ljubljani.

Povezani dogodki

Vražji krog nove stvarnosti in inovacij: razogljičenje, energija, surovine in kibernetska varnost

Fri 18. 11. 2022, 09:00
Danijel Levičar, poslovni direktor GEN energija, P…

Vicious cycle of new reality and innovations: decarbonisation, energy, raw materials and cyber security

Fri 18. 11. 2022, 09:00
Simon Franko, BASF: Industry’s challenges on the p…