Danijel Levičar

poslovni direktor, Gen Energija

Fizik in magister managementa je od leta 2000 izkušnje s področja energetike in delovanja elektroenergetskega sistema pridobival v Nuklearni elektrarni Krško in GEN energiji, kjer je sodeloval pri pripravi projekta JEK 2. Ima večletne mednarodne izkušnje. Služboval je na Evropski komisiji v Luksemburgu in Mednarodni agenciji za atomsko energijo na Dunaju. Leta 2013 je kot vodja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo skupaj s sodelavci zasnoval predlog usmeritev Energetskega koncepta Slovenije v smeri razvoja nizkoogljične družbe. Zagovarjal je vključevanje prometa v energetsko strategijo s poudarkom na e-mobilnosti. Njegovo področje odgovornosti je obsegalo tudi pripravo leta 2014 sprejete nove nacionalne energetske zakonodaje, s katero se je dokončno uredilo okolje za uveljavitev tržnih principov delovanja v vseh energetskih sektorjih. Konec leta 2016 se je pridružil skupini GEN-I kot član uprave družbe. S 1. avgustom 2019 je nastopil štiriletni mandat poslovnega direktorja v družbi GEN energija, d.o.o.

Povezani dogodki

Vražji krog nove stvarnosti in inovacij: razogljičenje, energija, surovine in kibernetska varnost

Fri 18. 11. 2022, 09:00
Danijel Levičar, poslovni direktor GEN energija, P…