Dr. Jana Krapež Trošt

so-direktorica, BIA Separations – Sartorius

Dr. Jana Krapež Trošt je, ob boku dr. Aleša Štrancarja, izvršna direktorica v podjetju BIA Separations – Sartorius, vodilnega, svetovno priznanega proizvajalca kromatografskih kolon in ponudnika inovativnih tehnologij za proizvodnjo bioloških zdravil. Maja leta 2019 je bila odobrena prva 100-odstotno učinkovita genska terapija za zdravljenje dojenčkov s spinalno mišično atrofijo in ravno podjetje BIA Separations je z inovativno slovensko tehnologijo prispevalo k razvoju procesa čiščenja genskega zdravila Zolgensma in s tem postavilo slovensko znanost v sam vrh. Novembra 2020 je podjetje postalo del nemške multinacionalke Sartorius.

Dr. Jana Krapež Trošt se je podjetju BIA Separations-Sartorius sicer pridružila že leta 2014, kot vodja pisarne podružnice BIA Separations INC v ZDA, s trdim delom, odločnostjo in razumevanjem politike podjetja pa je postopoma napredovala, dokler ni junija 2021 prevzela sedanjo funkcijo izvršne direktorice. Njene predhodnje izkušnje in izobrazba ji omogočajo razumevanje konceptov svetovnega poslovanja in spremenljivosti trga ter pozicioniranje podjetja BIA Separations-Sartorius znotraj le-tega.

Po zaključenem magistrskem programu International Master in Business and Organisation na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 2010, je študij nadgradila s pridobivanjem dodatnih izkušenj med polletno izmenjavo na partnerski univerzi Hiroshima University of Economics na Japonskem. Po vrnitvi v Slovenijo se je leta 2011 vpisala na doktorski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom Dr. Mihe Škerlavaja, že naslednje leto pa je svojo akademsko pot nadaljevala v ZDA pod somentorstvom profesorja dr. Alana Witta iz Univerze v Houstnu. V doktorski disertaciji je z uporabo večnivojskega pristopa na dveh ravneh (posameznik in tim) prispevala k poglobljenemu razumevanju področja timskih inovacij. Osredotočila se je na neotipljivo vsebino inovativnosti s poudarkom na vlogi posameznika znotraj skupine, pri čemer se je predvsem posvetila različnim načinom mišljenja in vedenja ter občutkom članov tima. Po dveh letih vodenja pisarne podružnice BIA Separations je ob vrnitvi v Slovenijo leta 2016 prevzela vodenje Komerciale, ki je takrat združevala pododdelke prodaja, marketing in tehnična podpora strankam. V tem času je dodobro spoznala politiko in delovanje podjetja ter svojo ekipo uspešno vodila s svojim znanjem iz področja managementa in timskega inoviranja vse do junija 2021, ko je prevzela vlogo izvršne direktorice in se je njen tim razširil na celotno podjetje BIA Separations-Sartorius.

Povezani dogodki

Samo v zdravih in odgovornih organizacijah lahko zaposleni švignejo v kreativne višave

Wed 13. 10. 2021, 12:00
Zdravi ljudje, zdrave organizacije. Kaj počnejo vo…