Gregor Rovanšek

izvršni direktor Save, d.d.

Gregor Rovanšek je magister poslovnih ved Ekonomske fakultete v Ljubljani, z zaključenim programom MBA Ljubljana in preizkušeni notranji revizor. Poleg vodenja in korporativnega upravljanja, njegove prednosti in izkušnje izhajajo predvsem iz področja prestrukturiranja, kontrolinga in financ ter poznavanja dejavnosti turizma in bančništva, kjer je oz. je bil poleg vodenja tudi član različnih nadzornih organov družb.

Od leta 2017 dalje je izvršni direktor družbe Sava, d.d., pred tem predsednik uprave družbe, ki je v obdobju 2015–2019 uspešno zaključila pomembno poslovno in finančno prestrukturiranje Poslovne skupine Sava. Prestrukturiranje je zajemalo obsežno odprodajo nestrateških finančnih naložb in ob izvedenem dodatnem prevzemu konsolidacijo strateških naložb v turizmu, s čemer se je oblikovala največja turistična skupina v Sloveniji. V letu 2019 je družba pripravila novo razvojno strategijo Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., in s poslovanjem vzpostavila temelje za uspešen nadaljnji razvoj Skupine izključno v dejavnosti turizem. V celotnem obdobju vodenja Skupine, je ta delovala v zahtevnem in dinamičnem okolju, kjer je bilo vključevanje in prilagajanje različnim deležnikom ter spremembam v okolju stalnica poslovanja.

Povezani dogodki

Kako so se spremenili slovenski potrošniki? Ali nas zdravstvena in tehnološka disrupcija (razdiralnost, prekinitev) vrača h koreninam ali nas pelje v neko povsem novo realnost? Tektonski premiki ali mali popravki koronske disrupcije?

Fri 13. 11. 2020, 10:10
Na okrogli mizi bomo govorili o izzivih in priložn…