prof. dr. Matjaž Koman

prof. dr. Matjaž Koman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

matjaz_koman

Matjaž Koman je zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sodeluje pri številnih predmetih kot so npr.   Mikroekonomija, Upravljalna ekonomika. Doktoriral je na Univerzi v Michiganu. Raziskovalno se ukvarja predvsem  s proučevanjem  obnašanja podjetji in njihovo produktivnostjo. Sodeloval je pri več domačih in mednarodnih projektih, katerih rezultati so predstavljeni v več publikacijah.

Povezani dogodki

Deli...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email