Marko Mršnik

Višji direktor, analitični vodja Bonitetne ocene držav in mednarodnih javnih financ za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko

Marko Mršnik vodi skupino za bonitetne ocene držav in mednarodnih javnih financ, ki jo sestavljajo analitiki v Madridu, Parizu in Milanu. Skupina pokriva več kot 110 državnih, nadnacionalnih, regijskih in lokalnih subjektov v zahodni in južni Evropi in francosko govorečem delu Afrike. Pred tem se je Marko kot glavni analitik osredotočal na države evrskega območja. Redno objavlja analitične komentarje o vprašanjih, povezanih s posojili, vključno s poročili agencije S & P Global o vplivu staranja prebivalstva in podnebnih sprememb na kreditno sposobnost držav.

Preden se je leta 2007 pridružil agenciji S & P Global Ratings v Londonu, je bil zaposlen kot ekonomist pri evropski komisiji v Bruslju, kjer se je specializiral za makroekonomska dogajanja na evrskem območju in EU s posebnim poudarkom na javnih financah ter vstopu na evrsko območje in soustvaril poročilo o trajnosti in javnih financah v Evropski monetarni uniji. Pred tem je bil svetovalec pri Evropski investicijski banki v Luksemburgu.

Marko je diplomiral iz ekonomije na Univerzi v Ljubljani in magistriral iz evropskih ekonomskih študij na Evropski akademiji v Belgiji, kjer je bil tudi raziskovalec in tutor. Marko tekoče komunicira v francoščini, slovenščini, angleščini, španščini, italijanščini in srbohrvaščini.

Povezani dogodki

Inflacija, obrestne mere, proračunski primanjkljaj, uravnoteževanje proračuna in podobno

Thu 17. 11. 2022, 16:45
Marko Mršnik, višji direktor, analitični vodja Bon…

Topic: Inflation, interest rates, budget deficit, budget balancing and similar

Thu 17. 11. 2022, 16:45
Marko Mršnik, Senior Director, Analytical Manager …