Matija Bitenc

član uprave družbe Petrol

Matija Bitenc (rojen leta 1980) je magister ekonomskih znanosti. Po zaključenem magisteriju se je leta 2006 zaposlil v Zavarovalnici Triglav d.d. kot upravljalec premoženja, leta 2013 je postal namestnik direktorja Službe za upravljanje s tveganji ter vodja poslovne inteligence in leta 2014 poleg tega še vodja kapitalskih modelov in analitike tveganj. Od leta 2015 do 2017 je bil vodja transakcijskega svetovanja v podjetju Ernst & Young svetovanje d.o.o. na področju korporativnih financ. Leta 2017 se je zaposlil v Deloitte Svetovanje d.o.o. kot pomočnik direktorja Adriatic regije v sektorju za finančno svetovanje, ki ga je septembra 2019 prevzel kot direktor. V Petrolu je funkcijo člana uprave, odgovornega za področje Finance, informacije in tveganja, nastopil 11. marca 2020.

Povezani dogodki

Kakšno bo leto 2023?

Fri 18. 11. 2022, 11:15
Pogovor z gosti vodi: Peter FRANKL, Časnik Finance…