Matjaž Čemažar

predsednik uprave, Domel Holding

Matjaž Čemažar je bil v  Domelu ves čas v različnih vlogah vključen v proces razvoja novih izdelkov, v začetku kot projektant elektromotorjev. Od leta 2007 je bil kot direktor razvoja in raziskav odgovoren za strateške usmeritve in razvoj produktne platforme podjetja Domel. Začetki kariere so bili v koncipiranju in snovanju novih elektronsko komutiranih motorjev. Znanje je nadgradil s poznavanjem trga preko dela s kupci kot produktni vodja. Preko EU in SLO projektov se je aktivno vključil v sooblikovanje platforme za vodikove tehnologije in sooblikoval Razvojni center za Vodikove tehnologije. V nadaljevanju je sooblikoval Razvojni center NELA – Napredna elektroindustrija, ki uspešno posluje od leta 2012 in povezuje 9 slovenskih podjetij iz elektroindustrije. Z letom 2018 pa je prevzel mesto predsednika uprave Domel Holding d. d.

Povezani dogodki

Kako vodilni menedžerji vidijo svoje poslovanje v letu 2021?

Thu 12. 11. 2020, 16:50
Verjetno nikoli več ne bo, kot je bilo pred krizo.…