Matjaž Omladič

operativni direktor, podjetje Podkrižnik Group

Matjaž Omladič je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, smer vodenje podjetja. Že med študijem je delal v Hmezadu v Žalcu. Pozneje je tam v času redne zaposlitve postal član upravnega odbora. Med letoma 1992 in 1998 je bil vodja projektov in razvoja v podjetju EMG & Mikropis, leta 1998 pa se je zaposlil v Novem Car Interior Designu, kjer je med letoma 2012 in 2018 opravljal funkcijo generalnega direktorja. Leta 2018 je postal vodja projekta Closing Bosch Rexroth/plant ORA Ober-Ramstadt Frankfurt. Vsebina projekta sta bila nakup proizvodne lokacije Bosch Rexroth/ORA od podjetja IJP GmbH (lastnik Podkrižnik) ter transformacija lokacije v samostojno podjetje ORA Drive GmbH. Trenutno je finančni direktor družbe ORA Drive GmbH Ober Ramstad Frankfurt in operativni direktor v podjetju Podkrižnik Group.

Povezani dogodki

Inovacije v slovenskih podjetjih

Thu 17. 11. 2022, 14:30
Pogovor vodi: prof. dr. Miha Škerlavaj, Ekonomska …

Innovations in Slovenian companies

Thu 17. 11. 2022, 14:30
The discussion will be moderated by Miha ŠKERLAVAJ…