Nika Drobnič

študentka IMB programa EF UL

Povezani dogodki

Raziskava Ekonomske fakultete (SEBLU): Vpliv epidemije COVID-19 na slovensko gospodarstvo

Fri 13. 11. 2020, 09:00
Nika Drobnič, Peter Suhodolčan in Julija Barbič, š…