Peter Groznik

direktor, MSIN

Peter Groznik je direktor družbe MSIN, d. o. o., družbe za svetovanje in investiranje, kjer skrbi za vodenje in upravljanje družbe MSIN ter družb v poslovni skupini MSIN.

Ima bogate delovne izkušnje s področja vodenja in nadzora podjetij ter s področja vodenja financ, računovodstva, kontrolinga, prav tako s področja upravljanja premoženja in investicij ter svetovanja pri upravljanju podjetij tako v Sloveniji kot v tujini. Med drugim je vodil podjetje KD Skladi in bil član uprave Gorenja.

Izobrazba:

  • Doktor znanosti – Kelley School of Business, Indiana Univerza Bloomington, ZDA (2003)
  • Magister poslovnih znanosti – Kelley School of Business, Indiana Univerza Bloomington, ZDA (2001)
  • Diplomirani ekonomist – Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1996)

Povezani dogodki

Kakšno bo leto 2023?

Fri 18. 11. 2022, 11:15
Pogovor z gosti vodi: Peter FRANKL, Časnik Finance…