prof. dr. Marko Pahor

prodekan Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani

marko-pahor-pasica2

Marko Pahor je redni profesor in raziskovalec na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Pedagoško pokriva predmete s področja analize poslovnih podatkov, statistike in raziskovalne metodologije na vseh treh stopnjah bolonjskega študija ter na študiju MBA. Raziskovalno se ukvarja z aplikacijo sodobnih naprednih analitičnih metod na različnih področjih poslovnih ved, od managementa, trženja do financ. Njegove objave zajemajo široko področje ekonomskih in poslovnih ved.Poleg pedagoškega dela se redno vključuje v delo s poslovno prakso, tako preko svetovalnega dela, kot tudi preko članstev v nadzornih svetih različnih družb. Vključen je tudi v upravljanje fakultete. V preteklosti je deloval kot predstojnik katedre za matematiko, statistiko in operacijska raziskovanja, je član Senata Ekonomske fakultete, od leta 2008 pa tudi predstojnik doktorskega študija.

Povezani dogodki

Deli...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email