prof. dr. Matjaž Koman

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Matjaž Koman je zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sodeluje pri številnih predmetih kot so npr.  Mikroekonomija, Upravljalna ekonomika. Doktoriral je na Univerzi v Michiganu. Raziskovalno se ukvarja predvsem  s proučevanjem  obnašanja podjetji in njihovo produktivnostjo. Sodeloval je pri več domačih in mednarodnih projektih, katerih rezultati so predstavljeni v več publikacijah.

Povezani dogodki

Raziskava Ekonomske fakultete (SEBLU): Vpliv epidemije COVID-19 na slovensko gospodarstvo

Fri 13. 11. 2020, 09:00
Nika Drobnič, Peter Suhodolčan in Julija Barbič, š…