prof. dr. Metka Tekavčič

dekanja Ekonomske fakultete v Ljubljani

Red. prof. dr. Metka Tekavčičje od oktobra 2013 dekanja Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani, obenem pa tudi redna članica katedre za management in organizacijo in pridružena članica katedre za računovodstvo in revizijo. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, med študijema pa je bila v letih 1991–1992 na študijskem izpopolnjevanju na Cleveland State University, Ohio, ZDA: bila je asistentka na College of Business, na oddelkih za management in računovodstvo. Leta 2007 je postala gostujoča profesorica univerze v Greenwichu, s predavanji pa sodeluje tudi na univerzi na Reki. V letu 2009 je končala koordiniranje evropskega projekta Tempus, v katerem so poljski, britanski in slovenski strokovnjaki sodelovali pri razvoju programov iz računovodstva na ekonomski fakulteti v Podgorici. Strokovno in raziskovalno se ukvarja predvsem s sodobnimi managerskimi koncepti v zvezi z obvladovanjem stroškov ter merjenjem in presojanjem uspešnosti poslovanja podjetij ter drugih organizacij. S prispevki sodeluje na konferencah doma ter v tujini, v različnih domačih, evropskih in ameriških revijah ter drugih publikacijah. Je članica uredniških odborov več revij. Od leta 1990 do 2013 je bila članica Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: bila je predsednica Družbenopolitičnega zbora, podpredsednica Mestnega sveta, predsednica Komisije za mednarodno in medmestno sodelovanje ter predsednica Odbora za finance. Sodelovala je tudi v več nadzornih svetih podjetij in drugih organizacij (Trimo Trebnje, Nadzorni odbor RTV Slovenija, SDK Slovenije, Agencija za plačilni promet, Holding Ljubljana, NLB, PID Triglav ), trenutno pa je tudi predsednica Sveta Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije. Z gospodarstvom strokovno sodeluje predvsem kot predavateljica in svetovalka v okviru Centra za izpopolnjevanje in svetovanje pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Povezani dogodki

Odprtje konference

Tue 12. 10. 2021, 12:00

Conference opening

Tue 12. 10. 2021, 12:00

Odprtje 20. Poslovne konference Portorož

Thu 15. 11. 2018, 12:30