prof. dr. Polona Domadenik

prof. dr. Polona Domadenik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Polona Domadenik je redna profesorica ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in članica upravnega odbora Agencije za raziskovalno dejavnost RS. Po končanem doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani leta 2003 je leta 2009 je kot Fulbightova štipendistka raziskovalno delovala na University of California v ZDA. Objavila je več prispevkov v uveljavljenih mednarodnih revijah in več monografijah, raziskovalno deluje v več nacionalnih in mednarodnih projektih, svoje strokovno delo pa dopolnjuje s svetovalnim delom za podjetja in mednarodne institucije (Svetovna banka, IMF, Evropska komisija). Njeno raziskovalno delo je vezano na proučevanje korporativnega upravljanja, produktivnosti, delovanja trga dela, brezposelnosti mladih in ostalih tem s področij ekonomike dela.

Med leti 2011 in 2015 je bila članica izvršilnega odbora organizacije, ki združuje ekonomiste s področja ekonomike dela (EALE), trenutno pa je aktivna članica zvez ACES, EALE in EEA. Leta 2007 je prejela Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem Univerze v Ljubljani, leta 2017 pa izbrana, da svoj znanstveni prispevek s področja ekonomije predstavi v okviru pobude “Odlični v znanosti”.

Povezani dogodki

Raziskava EF: Prihodnost danes: Priložnost in izzivi e-poslovanja v svetu in v Sloveniji

Fri 16. 11. 2018, 09:00
Drugi dan bomo začeli s tradicionalno raziskavo EF…