Robert Ljoljo

predsednik uprave, Lek

Robert Ljoljo je leta 2000 magistriral na Univerzi v Mariboru iz menedžmenta informacijskih sistemov. Leta 2017 je na Open University UK pridobil še naziv MBA. Poleg tega svoje znanje nenehno izpopolnjuje tako doma kot v tujini (IEDC Bled, IMD Lausanne, Harvard Business School, Novartisov trening za vodstvene kadre idr.).

Poklicno pot je začel v Leku d. d. že kot študent leta 1993, in sicer v enoti Zagotavljanje kakovosti. V družbi se je redno zaposlil leta 1997, in sicer v Informacijski tehnologiji, kjer je delal vse do leta 2009. Kot vodja Kompetenčnega centra za Proizvodne informacijske sisteme (MES) je uspešno vzpostavil globalni kompetenčni center in pripravil osnovni model za njegovo uvedbo v druge Sandozove proizvodne enote. Poleg tega je aktivno pomagal tudi globalni ekipi Tehničnih dejavnosti. Kot direktor Oskrbe v letih 2009 do 2013 je pomembno prispeval k uspehom te enote, zlasti še pri osredotočanju na kupce, uvajanju novih izdelkov in upravljanju obratnega kapitala. Pripomogel je, da je družba Lek d. d. postala eden od vodilnih centrov oskrbe v skupini Sandoz.

Od leta 2013 je poklicno pot nadaljeval v Nabavi Leka d. d. in Sandoza d. d. Najprej kot direktor Posredne nabave do leta 2015, potem pa do leta 2017 kot direktor Nabave za Slovenijo in poslovni partner za Tehnične dejavnosti ter vodja skupine za Srednjo in Vzhodno Evropo. Od 2014 do imenovanja za predsednika uprave Leka d. d. je Robert vodil Novartisove poslovne storitve (NPS) v Sloveniji in tako skrbel za povezavo med lokalno ter globalno organizacijo NPS. Gre za skupne poslovne storitve v informacijski tehnologiji, nabavi, pri upravljanju nepremičnin in storitev, pri finančnih storitvah in kadrovski administraciji, ki nudijo storitve vsem divizijam v skupini Novartis.

Vseskozi od leta 2007 je bil tesno vpet v Sandozovo in Novartisovo globalno mrežo. Pred imenovanjem za predsednika uprave Leka d. d. je od leta 2017 vodil globalno strategijo nabave za celotno Novartisovo proizvodnjo. Na svoji več kot 20-letni poklicni poti je uspešno uvedel precej novih tehnoloških rešitev in sistemov ter vodil velike time v državi, regiji in nato po vsem svetu. Je prejemnik več Sandozovih in Novartisovih nagrad za odličnost.

Povezani dogodki

Kakšno bo leto 2023?

Fri 18. 11. 2022, 11:15
Pogovor z gosti vodi: Peter FRANKL, Časnik Finance…