Thomas Tomsich

direktor, Zarja Elektronika

Thomas Tomsich, generalni direktor, Zarja Elektronika

Profesionalno pot je začel 1989 v Avstriji, v Girozentrale Bank (sedaj ERSTE Bank) na Dunaju, ter zatem v Creditanstalt banki na Dunaju kjer je opravil celovito bančno izobraževanje (»akademijo bančništva«) ter bil v letu 1992 službeno napoten v Slovenijo. Bančni projekt v Sloveniji je vključeval vzpostavitev funkcije bančnega kontrolinga, nadzora in planiranja. Zaradi krize v poslovanju je bil zadolžen za izdelavo izredne revizije za slovensko podružnico Creditanstalta, ki je bila v nadaljevanju tudi osnova za temeljito prestrukturiranje banke, v katerem je prevzem ključno nalogo v kriznem menedžmentu. Pomemben del procesa prestukturiranja je bila tudi implementacija ERP Sistema in digitalizacija procesa upravljanja z bančnimi tveganji.

V Sloveniji je pot nadaljeval v Tobačni Ljubljana d.d. kjer je vodil finance ter projektne skupine za vpeljavo SAP ERP sistema in pa EVA® metode, s katero so izboljšali dobičkonosnost podjetja za približno 7%. Sočasno je s tem projektom vodil tudi projektno skupino za uvedbo davka na dodano vrednost v poslovanje. V tem obdobju je tudi sodeloval z zunanjimi svetovalci, s katerimi so pripravili predlog ukrepov za dvig produktivnosti v proizvodnji. V nadaljevanju je v svoji prvi vlogi kot član uprave in izvršni direktor v CA SKB Leasing samostojno razvil novo storitev za večje slovensko podjetje (podružnica svetovnega koncerna) in vodil skupino za uvajanje te rešitve v poslovanje podjetja naročnika.

Kot član uprave v CA SKB Leasing je bil zadolžen predvsem za upravljanje tveganj v podjetju in nadzor poslovanja. V podjetju je v tem času izrazito znižal delež odprtih terjatev in s tem izboljšal finančno stabilnost podjetja. Po prodaji deleža banke »Bank Austria« banki Societe Generale je bil zadolžen za ustanovitev nove hčerinske lizing družbe banke Bank Austria. V prvem letu po ustanovitvi podjetja je vpeljali tudi sodobno informacijsko platformo in pripeljal podjetje do dobičkonosnega poslovanja. V naslednjem obdobju profesionalnega razvoja je bil CEO v dveh Raiffeisen lizing podjetjih v Sofiji, Bolgarija. V obeh podjetjih je organiziral poslovanje, najel začetni tim zaposlenih in pripravil vso potrebno dokumentacijo za začetek poslovanja. Podjetji sta postali dobičkonosni po prvih dveh letih poslovanja saj so razvili portfelj novih storitev v dejavnosti lizinga, s kritičnim poudarkom na uporabniški izkušnji in kakovosti storitve. Kot član uprave in direktor Hypo Alpe Adria banke v Sarajevu, Bosna in Hercegovina je  vodil in nadzoroval prestrukturiranje procesa odobritve kredita in izvršbo terjatev do podjetij. Rezultat tega procesa je bila izboljšana raven stopnje zbiranja neporavnanih terjatev in izterjava izgub. V vlogi odgovornega člana uprave za zakladništvo v Hypo Alpe Adria banki v Sarajevu je pridobil dodatno financiranje pri evropskih institucijah za vsa tri hčerinska podjetja Hypo Alpe Adria banke v Bosni in Hercegovini, kot tudi financiranje v drugih državah, ki jih je Hypo Alpe Adria skupina pokrivala. Kot izvršni direktor je sodeloval s predstavniki nacionalnih nadzornih institucij. V tem obdobju kariernega razvoja je pridobil strokovne izkušnje na področju podjetništva, pridobivanja finančnih virov in razvoja novih tržnih priložnosti z uvajanjem novih proizvodov in storitev.

Z ustanovitvijo lastnega svetovalnega podjetja je svetoval podjetjem ob vstopu na nove trge na področju Alpe – Adria regije, Nemčije in Bližnjega vzhoda. Podjetjem v finančnih panogah dejavnosti je tudi svetoval v pridobivanju potrebnih nacionalnih dovoljenj, prodaji in nakupu investicijskih priložnosti.

Funkcijo generalnega direktorja Zarje Elektronike je prevzel julija 2019.

 

Povezani dogodki

Okrogla miza: Inovativne platforme v podjetjih. Kakšni so trendi v inoviranju? Kaj se spreminja v zadnjem obdobju?

Fri 15. 11. 2019, 13:00
Okrogla miza z menedžerji na temo inovacij: Inovat…