Velimir Bole

senior research fellow, EIPF, Ljubljana

Velimir Bole je že dobra štiri desetletja zaposlen na EIPF, kjer trenutno deluje kot  znanstveni svetnik. V obdobju 1988-1990 je bil ekonomski svetovalec jugoslovanske vlade, v letih med 1991 in 1997 član sveta  Banke Slovenije,  med 1992 in 2002 član vladnega ekonomskega sveta, od leta 2000 do 2011 član sveta ekspertov  guvernerja centralne banke Makedonije. Bole redno sodeluje pri izdelavi napovedi gospodarskih gibanj in analizi gospodarske politike vlade ter pri gospodarskih napovedih za območje evra.

Povezani dogodki

Europe, Slovenia and SE Europe in 2022

Tue 12. 10. 2021, 16:15
Velimir BOLE, senior research fellow, EIPF, Ljublj…