Veljko Bole

znanstveni svetnik, EIPF, Ljubljana

Že dobra štiri desetletja je zaposlen na EIPF, kjer trenutno deluje kot znanstveni svetnik. V obdobju 1988-1990 je bil ekonomski svetovalec jugoslovanske vlade, v letih med 1991 in 1997 član sveta  Banke Slovenije,  med 1992 in 2002 član vladnega ekonomskega sveta, od leta 2000 do 2011 član sveta ekspertov  guvernerja centralne banke Makedonije. Bole redno sodeluje pri izdelavi napovedi gospodarskih gibanj in analizi gospodarske politike vlade ter pri gospodarskih napovedih za območje evra.

Povezani dogodki

Evropa, Slovenija in JV Evropa leta 2020

Thu 14. 11. 2019, 17:45
Veljko Bole, zannstveni svetnik, EIPF, Ljubljana …