Vinko Filipič

član poslovodstva Pošte Slovenije

Rojen je leta 1971. Diplomiral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Profesionalno pot je začel leta 1996 na Pošti Slovenije kot strokovni referent poštnega prometa, nadaljeval kot vodja Službe za marketing in kasneje kot direktor Sektorja za trženje.

Ob rednem delu že vrsto let predava predmet Trženje na Višji šoli za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani. Strokovno se je izobraževal na več seminarjih v domovini in tujini, kjer je sodeloval tudi s svojimi strokovnimi referati. Je avtor več strokovnih člankov s področja trženja. Je član Nadzornega sveta Intereuropa d. d., član Združenja za direktni marketing, član Združenja Manager in član Združenja nadzornikov Slovenije. Bil je predsednik nadzornega sveta EPPS, d. o. o., in član nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d. d. Prav tako je bil predsednik Komisije za izdajo znamk in poštnih vrednotnic, ki jo imenuje pristojni minister. 27. marca 2007 je nastopil prvi mandat člana poslovodstva Pošte Slovenije za obdobje petih let, odgovornega za področje trženja.

23. januarja 2012 ga je nadzorni svet Pošte Slovenije ponovno imenoval za člana poslovodstva, odgovornega za področje trženja, za mandatno obdobje petih let. Nov mandat je nastopil 28. marca 2012.

15. marca 2017 ga je nadzorni svet še tretjič imenoval za člana poslovodstva Pošte Slovenije. Nov petletni mandat je nastopil 29. marca 2017.

Povezani dogodki

Novi poslovni modeli na preizkusu prožnosti in odpornosti, kako hitra in odporna so naša podjetja

Thu 12. 11. 2020, 14:30
Nekaterim slovenskim podjetjem  je virus pravzapra…