Evropa, Slovenija in JV Evropa leta 2020

Thu 14 Nov 17:45 – 18:45

20PKP_Velimir Bole

Govorci

Veljko Bole

znanstveni svetnik, EIPF, Ljubljana

Veljko Bole, višji svetovalec, EIPF, Ljubljana

Vodilni slovenski ekonomist je del železnega repertoarja Poslovne konference Portorož. Tudi letos nam bo predstavil gospodarsko sliko Slovenije in jugovzhodne Evrope danes ter svoje videnje tega območja v prihodnjih nekaj letih.

Deli...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email