Primer porabniške izkušnje skupine Generali – Generali Customer experience case

Fri 16 Nov 11:25 – 12:00
PREDAVANJE

Stvari se tudi v zavarovalniškem poslu hitro spreminjajo. Digitalizacija je povečala hitrost poslovanja, vplivala na spremenjene potrebe potrošnikov ter vzpostavila bolj neposredno povezavo med potrošniki (strankami) in distribucijskimi mrežami. Ali je mogoče, da bo internetno poslovanje popolnoma spremenilo tradicionalni način delanja posla v tej, dokaj časa zaprti in konservativni dejavnosti?

  • Isabelle Conner, direktorica marketinga in upravljanja odnosov s kupci, Generali Group