Raziskava EF: Prihodnost danes: Priložnost in izzivi e-poslovanja v svetu in v Sloveniji

Fri 16 Nov 09:00 – 10:00
PREDAVANJE

Drugi dan bomo začeli s tradicionalno raziskavo EF v Ljubljani. Letošnja bo namenjena predstavitvi e-trgovine v svetu in Sloveniji. Snovalci raziskave bodo predstavili nova spoznanja, ki jih bo mogoče s pridom uporabiti tudi v praksi.

Vodje raziskave: Polona Domadenik, Matjaž Koman, Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta v Ljubljani