Raziskava EF: Upravljanje inovacij: voditi zmagovalce

Fri 15 Nov 08:00 – 09:00

Govorci

Raziskava EF: Upravljanje inovacij: voditi zmagovalce

Raziskavo bodo predstavili: Iva Drvarič, Vid Janša, Thyme Nord

Tema letošnje raziskave študentov rednega magistrskega študija Poslovodenja in organizacije IMB Ekonomske fakultete UL in njihovih mentorjev je holistično proučevanje inovativnosti na ravni posameznih regij, držav in podjetij. Upravljanje inovativnosti (angl. innovation governance) tako na ravni nosilcev ekonomske politike kot vodenja največjih podjetij postaja pomemben izziv.

V okviru predstavitve bomo prikazali trende na področju inovacij, vire in politike v treh najbolj inovativnih poslovnih okoljih: ZDA, Kitajski in Evropski uniji. Na ravni držav EU bomo najbolj inovativne države primerjali s tistimi, ki zaostajajo. Proces upravljanja inovativnosti bo predstavljen na primeru multinacionalnih podjetij Mahle in Phillip Morris International.  Primer inovativne dejavnosti v panogi finančnega posredništva in zavarovalništva bo prikazan s primerom banke Intesa  SanPaolo in Zavarovalnice Triglav. Na podlagi primarnega zbiranja podatkov o inovativni dejavnosti in aktivnostih, povezanih s tem, pa bomo osvetlili tudi upravljanje inovativnosti v največjih slovenskih podjetjih ter preučili politiko subvencioniranja raziskav in razvoja v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih.

 

Deli...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email