Vodenje inovacijskih procesov: Med spremembami in stabilnostjo

Thu 15 Nov 14:00 – 14:45
PREDAVANJE

Tudi zelo obetavni inovativni projekti pogosto ne izkoristijo svojega potenciala in ne izpolnijo pričakovanj. Med pogostejšimi razlogi za to je organizacijska klima v podjetju, ki inovacijskim procesom ne daje ustrezne podpore. Na konferenci bomo spoznali podjetja, ki se so temu izognila in ki uspešno vodijo inovativne procese.

  • Miha Škerlavaj, Norwegian Business School, Ekonomska fakulteta v Ljubljani