Koliko je dejansko novega v »novi normalnosti« v Sloveniji?

Ekonomist Veljko Bolje, EIPF, na 19. Poslovni konferenci Portorož o Evropi, jugovzhodni Evropi in Sloveniji leta 2018

Koliko je dejansko novega v »novi normalnosti« v Sloveniji?

Foto: Aleš Beno

Vzdržnost gospodarske rasti se je v zadnjem letu v EU opazno okrepila. Skoraj v vseh državah EU je aktivnost že presegla predkrizno raven, tokrat brez pregrevanja in še zlasti brez kreditnega napihovanja, vendar ponovno z zbeganimi ključnimi nosilci ekonomske politike – tako kot pred krizo. Zdi se, da stanje izrazito odstopa od predkriznega, v BIS-u na primer celo pravijo, da gre za »novo normalno« stanje. Za to stanje je značilno, da gospodarstvo raste preko 2 %, krediti podjetjem praktično stojijo, nezaposlenost se zmanjšuje, stroški dela ne kažejo nobenega pospeševanja, inflacija pa se po polletju celo ponovno umirja. Tudi letos bo ECB daleč zaostala za ciljanima dvema odstotkoma, čeprav so obrestne mere še vedno na dnu, QE pa še naprej nezadržno povečuje poplavo denarja. Evropska komisija je svojimi kriteriji potencialne rasti in pregrevanja prav tako izgubljena, kot je bila pred krizo, le da je takrat s svojimi opozorili o pregrevanju zaostajala, sedaj pa prehiteva dogajanja v gospodarstvu. Tudi manj kot pet let staro teorijo o dolgoročni stagnaciji, ko naj bi le finančni baloni poganjali rast, dejanska dogajanja relativizirajo.

Takšno »novo normalnost« kaže, tako se zdi, tudi dogajanje na jugozahodu Evrope, še zlasti izrazito to velja za Slovenijo. Višji svetovalec ljubljanskega EIPF Veljko Bole bo na Poslovni konferenci Portorož prikazal, koliko je dejansko novega v »novi normalnosti« na jugovzhodu Evrope in še zlasti v Sloveniji.