Smaragdna dvorana

Smaragdna dvorana

Hoteli bernardin

Smaragdna dvorana

Hoteli bernardin

Smaragdna dvorana

Lokacija: 11, nadstropje