UVODNIK

Vpeljevanje trajnostnega modela je kompleksen proces, ki zahteva aktivno vodenje in opolnomočenje ključnih deležnikov. Trajnostni modeli se osredotočajo na ustvarjanje dolgoročnih in celostnih rešitev, ki so v harmoniji z okoljem, družbo in gospodarstvom. Voditelji imajo ključno vlogo pri usmerjanju organizacije ali skupnosti proti trajnostnemu razvoju in ustvarjanju pozitivnih sprememb. Tematiko bo osvetlila profesorica Casciaro, ki je priznana avtoriteta na področju organizacijskega vedenja. Thinkers50 jo je prepoznal kot eno od tridesetih mislecev, ki bodo najverjetneje oblikovali prihodnost načina upravljanja in vodenja organizacij.

Vpeljevanje trajnostnega modela je kompleksen proces, ki zahteva aktivno vodenje in opolnomočenje ključnih deležnikov. Trajnostni modeli se osredotočajo na ustvarjanje dolgoročnih in celostnih rešitev, ki so v harmoniji z okoljem, družbo in gospodarstvom. Voditelji imajo ključno vlogo pri usmerjanju organizacije ali skupnosti proti trajnostnemu razvoju in ustvarjanju pozitivnih sprememb.

Profesorica Casciaro je avtorica številnih znanstvenih člankov in publikacij v priznanih revijah s področja organizacijskega vedenja. Njeno delo je pomembno prispevalo k razumevanju vpliva socialnih mrež, voditeljstva in sodelovanja na uspešnost organizacij. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami je postala priznana avtoriteta na področju organizacijskega vedenja.

Thinkers50 je Tiziano Casciaro prepoznal kot eno od tridesetih mislecev, ki bodo najverjetneje oblikovali prihodnost načina upravljanja in vodenja organizacij. Redno objavlja v Harvard Business Review, njeno delo pa je bilo predstavljeno tudi v revijah Economist, Financial Times, Washington Post, New York Times, CNN, Fortune in TIME.

Deli...