Program

*Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

si Prikaži govorce Skrij govorce Prikaži opis programa Skrij opis programa Sponzorji dogodka Sponzor dogodka Uredi dogodek
11:00 - 10:20
ODMOR
10:30 - 12:00
REGISTRACIJA
Prihod in registracija udeležencev
12:00 - 12:15
ODPRTJE KONFERENCE
Odprtje konference
12:15 - 13:15
PREDAVANJE
Če ne bomo kreativni, nas bodo kupci zapustili
Prikaži opis programa

13:15 - 14:00
PREDAVANJE
Umazane inovacije kot poslovni koncept: kako odpadki, onesnaževanje in »neprimerni« materiali postanejo novi izumi
Prikaži opis programa

14:00 - 14:30
ODMOR
Odmor s siri Président
14:30 - 15:10
PREDAVANJE
Kako spodbuditi oblikovanje trajnostno naravnanih podjetij z deljenjem moči?
Prikaži opis programa

Moč, sposobnost vplivanja na vedenje drugih, je najpomembnejša za prevzem odgovornosti in vodenje. Toda moč vas naredi ranljive za dve zahrbtni pasti – pretirano samozavest in egocentrizem, ki lahko ne samo zmanjšata vašo lastno učinkovitost, ampak tudi spodkopljeta učinkovitost vaše ekipe. Raziskali bomo, kako vam lahko osebni razvoj in strukturna zasnova pomagata deliti svojo moč, da se izognete njenim pastem in omogočite trajnostno kolektivno delovanje.

15:10 - 15:45
PREDAVANJE
Pripravljeni na prihodnost: Kako se je L’Oreal pripravil na prihodnost. Prihodnost, ki je že tukaj.
15:45 - 16:10
ODMOR
Odmor s siri Président
16:10 - 16:40
PREDAVANJE
Kaj Putin pričakuje od vojne v Ukrajini? Kako agresija Rusije na Ukrajino vpliva na zahodni Balkan? Kdaj bo vojne konec in kako ter kdaj bi se utegnila končati?
16:40 - 17:40
PREDAVANJE
Evropa, Slovenija in JV Evropa leta 2024. Ekonomske napovedi
Prikaži opis programa

Pogovor vodi: prof. dr. Janez Prašnikar

17:40 - 18:25
ODMOR
Koktajl odmor s Prohitom
18:25 - 18:45
PREDAVANJE
Upravljanje največjega sklada v negotovem svetu. Kako prvi človek največjega investicijskega sklada na svetu načrtuje naložbeno politiko in strategijo? Kako to vpliva na finančne ustanove in podjetja?
18:45 - 19:30
ODMOR
19:30 - 20:30
PODELITEV NAGRADE ČASNIKA FINANCE
Podelitev nagrade za izjemne dosežke v gospodarstvu
20:30 - 22:30
GALA VEČERJA
Gala večerja
22:30 - 23:59
ZABAVA
Večerno druženje s Puklavec Family Wines
09:00 - 10:00
PREDAVANJE
Umetna inteligenca: kaj z njo in ali so nas res že vsi prehiteli?
Prikaži opis programa

Umetna inteligenca naj bi v nekaj letih spremenila vse. Od avtomatizacije vseh poslovnih sistemov do urejanja prevoza, reševanja vprašanja zelenih tehnologij in odpravljanja vseh dolgočasnih, ponavljajočih se opravil. Osvobodila nas bo vsega težkega in nam omogočila, da bomo življenje res uživali in počeli to, kar nam je ljubo. Res? Nekako tako so vsaj predavatelju, ko je bil še v osnovni šoli (pred dolgimi leti), govorili o prihajajočih robotih. Bo umetna inteligenca res nekaj drugega, povsem drugačnega? Predavatelj o tem in zgodovini, kot računalničar, ve bore malo. Bo pa poskušal razložiti, da je eden izmed problemov ta, da navaden državljan, zaposleni v podjetju, menedžer ali politik na splošno o umetni inteligenci ve zelo malo ali nič in da bi se bilo dobro problema lotiti tudi s te strani. Hkrati ne bi bilo slabo, da bi nekaj podjetij v Sloveniji z uporabo umetne inteligence postalo prebojnih in svetovno konkurenčnih, ob tem pa bi bilo treba misliti tudi na to, kako bi v naši državi povečali produktivnost, tudi z umetno inteligenco. Govoril bo o tem, kaj bi lahko bila pot k temu, na katerih področjih bi bilo mogoče tujino dohiteti in prehiteti ter kako je, čeprav deluje zapleteno, umetna inteligenca pravzaprav precej preprosta.

10:00 - 11:00
PREDAVANJE
Raziskava Ekonomske fakultete (SEBLU) – Onkraj bitov in algoritmov: Preoblikovanje podjetij in prihodnost dela
Prikaži opis programa

Letošnji projekt študentov mednarodnega magistrskega programa Poslovodenje in organizacija (IMB) in njihovih mentorjev je zasnovan v smeri proučevanja vpliva tehnologij umetne inteligence na podjetja, zaposlene in družbo. Tehnologije, ki bodo najbolj vplivale na naše življenje in delo v prihodnjih desetih letih, so že razvite, vprašanje je kako jih identificirati (Grobelnik, 2021). Proces razvoja (od akademskih publikacij do patentov) in uvajanja novih tehnologij umetne inteligence v gospodarstvu bomo analizirali s pomočjo podatkov Observatorija OECD za umetno inteligenco. Uvedba novih tehnologij sicer v splošnem pomeni večjo dodano vrednost na zaposlenega in s tem večjo produktivnost dela, kar na dolgi rok vodi v večjo materialno blaginjo v družbi, hkrati pa omogoča reševanje specifičnih problemov, s katerimi se soočamo v obdobju zelenega prehoda, digitalizacije in neugodnih demografskih gibanj. Da bi razumeli specifične prednosti in slabosti uvajanja novih tehnologij umetne inteligence v poslovni svet, bomo predstavili štiri poslovne primere iz štirih različnih panog, in sicer avtomobilskega podjetja, telekomunikacijskega podjetja, trgovca na debelo in podjetja za digitalno oglaševanje.
Poleg tehnoloških specifik in sistemske inteligence novih tehnologij je treba biti pozoren tudi na družbenoekonomske dejavnike. Različni izzivi, povezani z vprašanji zanesljivosti, ohranjanja zasebnosti, kibernetske varnosti, družbene enakosti, politike in prava, izobraževanja in zaposlovanja, so postali izjemno pomembni z vidika družbe. V naši raziskavi se osredotočamo predvsem na pravne vidike (regulacija), vprašanja kibernetske varnosti in trg dela. Raziskava bo ponudila uvid v percepcijo zaposlenih do novih tehnologij, njihovo uporabo na delovnem mestu in potencial v prihodnosti. Na podlagi poglobljenih intervjujev v podjetjih bomo identificirali ključne izzive na kadrovskem področju, povezane z uvajanjem umetne inteligence, in rešitve, ki jih podjetja uporabljajo pri razvijanju digitalnih kompetenc svojih zaposlenih.

Zaradi morebitnih resnih posledic, povezanih z regulativnimi odločitvami v zvezi z umetno inteligenco, je ključno razumeti percepcijo javnosti do te tehnologije. Diskurz v zvezi z umetno inteligenco je od leta 2009 doživel precejšen porast, na splošno pa prevladuje bolj optimistično kot pesimistično razpoloženje (Fast in Horvitz, 2017). Vendar so se v zadnjih letih povečali nekateri posebni pomisleki, kot je strah pred izgubo nadzora nad UI, na katerega je svet postal pozoren marca 2023 ob pozivu številnih ugledni tehnoloških strokovnjakov k začasni zaustavitvi raziskav umetne inteligence. Na konferenci bo predstavljena celovita raziskava javnega mnenja o UI, ki osvetljuje spreminjajoče se dojemanje in zaskrbljenost v zvezi s to transformativno tehnologijo.

 

11:00 - 11:20
ODMOR
11:20 - 11:50
PREDAVANJE
V luči vse hitrejšega tehnološkega napredka, geopolitičnih tenzij, zagotovitve redne oskrbe ter odpravljanja tudi politično motiviranih zastojev v dobavi se načrtujejo izjemno velike naložbe za proizvodnjo polprevodnikov v EU. Kje je prostor za take naložbe v srednji Evropi?
11:50 - 12:10
PREDAVANJE
Uvod v okroglo mizo: Preobrazba dela: igra “ljubezni in sovraštva” med ustvarjalno umetno inteligenco in zaposlenimi
Prikaži opis programa

Od Wattovega izuma parnega stroja in začetka industrijske revolucije bolj ali manj napredne naprave dopolnjujejo ali nadomeščajo človeško delo. In vedno se pojavljajo iste dileme, tehnološki razvoj človeku olajšuje delo, hkrati pa vedno znova sproža vprašanja in bojazni, ali bo človek za delo še potreben. Enako je z umetno inteligenco. Na podlagi internih zgodovinskih podatkov in javnih podatkov, kot so tržni in potrošniški trendi, ter na podlagi razvite analitike umetna inteligenca ustvarja pogoje za dobre človekove odločitve o prihodnosti.

Z ustvarjalno umetno inteligenco pa se ta odnos med napravo in človekom spreminja. Prvič naprava oziroma umetna inteligenca vstopa v človekov miselni proces. In sicer sposobna je pisne in govorne komunikacije s človekom, sposobna je analize dokumentov in pogodb ter opozarjanja na tveganja in priložnosti, oblikovanja ponudb, ustvarjanja medijskih kampanj. Torej, vzpostavljena je višja in zahtevnejša stopnja nadomeščanja človekovega miselnega dela. In vprašanje je, ali bo ustvarjalna umetna inteligenca v celoti nadomestila človeka. Tako kot do zdaj: nekje ga bo nadomestila v celoti, nekje bo omogočila človekovo boljše delo in ustvarila bo povsem nove delovne operacije.

 

13:10 - 13:40
POGOVOR
Sklepni pogovor s predsednikom fiskalnega sveta: Kakšno bo leto 2024? Kaj nas čaka? Aktualni izzivi in pričakovanja.
13:40 - 13:45
ZAKLJUČEK KONFERENCE
Zaključek konference
13:45 - 14:30
ODMOR
Kosilo s Perutnino Ptuj