Program

Program 21.PKP

*Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

si Prikaži govorce Skrij govorce Prikaži opis programa Skrij opis programa Sponzorji dogodka Sponzor dogodka Uredi dogodek
12:30 - 13:00
ODPRTJE KONFERENCE
Prikaži opis programa

Odprtje konference

12:30 - 13:00
CONFERENCE OPENING
Prikaži opis programa

Conference opening

13:00 - 14:00
PREDAVANJE
Prikaži opis programa

Rainer Schmückle, nekdanji direktor operative v Mercedes-Benzu Cars, Daimler AG, trenutno pa član upravnih odborov v družbah Autoneum AG, Švica, Dometic SA, Stockholm, Švedska, MAN Truck & Bus SE, München, Nemčija, Kunststoff Schwanden, Švica, in Wittur SE, Nemčija

Rainer Schmückle je študiral ekonomijo in inženirstvo. Preden je bil imenovan za direktorja operative pri Mercedes-Benzu Cars (Daimler AG), je zasedal več visokih položajev v avtomobilski industriji. Med letoma 1994 in 1997 je bil višji podpredsednik za finance in informacijsko tehnologijo v podjetju Freighliner, proizvajalcu tovornih vozil in članu Daimler Trucks North America. Zatem je postal predsednik in CEO podjetja Adtranz v katero sta se združili diviziji transportne tehnologije podjetij ABB in Daimler-Benz). Med letoma 2001 in 2005 je bil predsednik in CEO podjetja Daimler Trucks North America, kjer je bil odgovoren za poslovanje v skladu s sporazumom NAFTA, ter skupine Freightliner, Sterling and Western Star Trucks, Thomas Built Buses, Freightliner Custom Chassis in American LaFrance. Leta 2005 je postal vodja proizvodnje in nabave v podjetju Mercedes-Benz ter direktor operative (COO) v podjetju Mercedes-Benz Cars, Daimler AG. Poleg tega je podpredsednik področja poslovnega načrtovanja in financ.

Vsebina predavanja:

Zaradi globalizacije in internacionalizacije poslovnih dejavnosti podjetja delujejo v vse bolj kompleksnem in burnem svetu, v katerem se iz dneva v dan pojavljajo nepričakovani dogodki. Politične in pravne spremembe, velika nestanovitnost trga ter svetovna finančna kriza so samo trije primeri pretresov, ki lahko ogrozijo preživetje podjetja. Da bi bila podjetja uspešna, morajo razviti organizacijsko odpornost, ki jo je mogoče opredeliti kot sposobnost predvidevanja potencialnih groženj, za učinkovito obvladovanje nepričakovanih dogodkov in za učenje iz njih. V predavanju bomo dobili odgovore na vprašanja:

 • Katera so najpogostejša orodja, ki so jih razvila prvovrstna podjetja za spopadanje z nepričakovanimi dogodki na splošno?
 • Ali je avtomobilska industrija drugačna in kako se odziva na izzive, s katerimi se v zadnjem času sooča?
 • Kakšen bo njen prihodnji razvoj? Souporaba avtomobilov, avtonomna vožnja, elektrifikacija, drugi alternativni pogoni?
 • Kako se bodo morali spreminjati dobavitelji v avtomobilski industriji, še posebej slovenski dobavitelji, ki imajo posebno veliko težo v sestavi slovenskega izvoza oziroma celotnega slovenskega domačega proizvoda?
 • Ameriško-kitajsko-evropski odnosi v tem sektorju in možni izzivi v prihodnosti?

Pogovor po predavanju vodi Peter Frankl, Finance.

13:00 - 14:00
PRESENTATION
Prikaži opis programa

Rainer Schmückle, former COO of Mercedes-Benz Cars, Daimler AG, and current Management Board Member at Autoneum AG, Switzerland, Dometic SA, Stockholm, Sweden, MAN Truck & Bus SE, München, Germany, Kunststoff Schwanden, Switzerland, and Wittur SE, Germany.

Rainer Schmückle studied Economics and Engineering. He held a number of senior positions in the car industry, before being appointed Chief Operating Office of Mercedes Benz Cars at Daimler AG. From 1994-1997 Schmuckle was senior Vice President for Finance and IT at Freighliner, a manufacturer of trucks and a member of Daimler Trucks North America. After that he became President and CEO of Adtranz, a merger of the transport technology divisions of ABB and Daimler Benz. From 2001-2005 he was President and Chief Executive Officer of Daimler Trucks North America. Here he was responsible for Daimler NAFTA Truck Operations, as well as Freightliner Group, Sterling and Western Star Trucks, Thomas Built Buses, Freightliner Custom Chassis and American LaFrance In 2005 he was appointed Head of Production and Purchasing at Mercedes-Benz and COO of Mercedes-Benz Cars Daimler AG. He is also Vice President of Corporate Planning and Finance.

Presentation content:

Pursuant to globalisation and business activity internationalisation, companies operate daily in an increasingly complex and tumultuous world full of unexpected events. Political and legal change, market volatility and global financial crisis are only three examples of the commotion that can endanger the survival of companies. In order for companies to be successful, they must develop organisational resilience, which can be defined as the capacity to anticipate potential threats, to effectively manage unexpected events and to learn lessons from them.

 • What are the most common tools developed by first-rate companies to generally face unexpected events.
 • Is the car industry different to other industrial sectors and how has it responded to recent challenge?
 • How is future development in the car industry seen? Is it seen in the co-use of cars, autonomous driving, electrification, other alternative propulsion vehicles?
 • Where will Mercedes be?
 • How are suppliers generally perceived in the changing car industry and how are Slovenian car part suppliers, structurally a major player in terms of exports and domestic market? How should suppliers adjust?
 • How do we define in detail US-Chinese-European relationships in this sector and what are the possible future challenges?

Discussion after the presentation will be led by Peter Frankl, Finance

14:00 - 15:00
PREDAVANJE
Prikaži opis programa

Jan Svejnar je profesor svetovne politične ekonomije (James T. Shotwell) in direktor Centra za globalno ekonomsko upravljanje na Univerzi Columbia. Pri svojem delu posveča posebno pozornost učinkom vladnih politik na podjetja, trge dela in kapitalske trge, upravljanju in uspešnosti podjetij, nacionalnemu in globalnemu upravljanju in uspešnosti ter podjetništvu, inovacijam in naložbam. Preden se je zaposlil na Univerzi Columbia, je bil profesor poslovne administracije (Everett E. Berg) in direktor William Davidson Instituta na poslovni šoli Ross School of Business in direktor Centra za mednarodno politiko (International Policy Center) na šoli Gerald R. Ford School of Public Policy Univerze v Michiganu. Pred tem je bil profesor na Univerzi v Pittsburghu in Univerzi Cornell. Diplomiral je na Šoli za industrijska in delovna razmerja (School of Industrial and Labor Relations) Univerze Cornell, magisterij in doktorat iz ekonomije pa opravil na Univerzi Princeton. Je avtor in urednik veliko knjig ter avtor številnih prispevkov v strokovnih revijah.

Vsebina predavanja profesorja Jana Svejnarja:

Kje je EU in z njo tudi Slovenija danes? Se je povsem izgubila v globalnem izpodrivanju med ZDA in Kitajsko? Tudi Evropo samo pestijo notranje težave, denimo brexit, politična razhajanja v EU in podobno. Kakšne možnosti ima EU, da se pobere in vrne na pot stare slave, na pot političnega eksperimenta, ki je še pred časom največ obljubljal, tudi gospodarsko.

Pogovor po predavanju vodi Gregor Pilgram, predsednik uprave, Adriatic Slovenica.

14:00 - 15:00
PRESENTATION
Prikaži opis programa

Jan Svejnar, Professor of Global Political Economy and Director of the Center on Global Economic Governance at Columbia University

Jan Svejnar is the James T. Shotwell Professor of Global Political Economy and Director of the Center on Global Economic Governance at Columbia University. He focuses: on (i) the effects of government policies on firms, labor and capital markets; (ii) corporate, national, and global governance and performance; and (iii) entrepreneurship, innovation and investment. Prior to joining the faculty of Columbia University, Jan Svejnar was the Everett E. Berg Professor of Business Administration and Director of the William Davidson Institute at the Ross School of Business, Professor of Economics, and Professor and Director of the International Policy Center at the Gerald R. Ford School of Public Policy at the University of Michigan. Before Michigan, Jan Svejnar was professor at the University of Pittsburgh and Cornell University. He received his BS from Cornell University’s School of Industrial and Labor Relations and his MA and PhD in Economics from Princeton University. He is the author and editor of a number of books and has published widely in academic, policy, and practitioner-oriented journals.

Presentation content:

Where are the EU and Slovenia today and how have they been affected by USA-China competition? Europe is facing internal problems, such as Brexit, political disagreements in the EU and similar. What are the EU’s options for getting back on its feet and back to its previous glory, the way it was not so long ago when the political experiment was most promising, particularly economically.

15:00 - 15:30
ODMOR
Prikaži opis programa

Odmor OLIVIA

Sponzor dogodka
15:00 - 15:30
BREAK
Prikaži opis programa

Break OLIVIA

Sponzor dogodka
15:30 - 16:15
PREDAVANJE
Prikaži opis programa

Amit Nastik je globalni vodja za strategijo in dejavnosti v Novartisu (NTO, Novartis Technical Operations). V zdravstvenem sektorju je že skoraj 15 let (medicinski pripomočki, zdravila na recept in zdravila brez recepta), kjer je opravljal različne odgovorne ključne funkcije na področjih strategije, trženja in prodaje, združitev in prevzemov, financ in splošnega menedžmenta. Z opravljanjem različnih nalog si je pridobil temeljito razumevanje upravljanja sprememb, organizacijskega preoblikovanja in vodenja. Je državljan Švice. Magisterij iz poslovanja je opravil na Univerzi St. Gallen v Švici, poleg tega je diplomant fakultete Harvard Business School. Leta 2016 ga je ameriško-švicarska fundacija izbrala za člana prestižne konference Young Leaders Conference.

Vsebina predavanja Amita Nastika:

Farmacevtska podjetja si moramo po najboljših močeh prizadevati za proizvodnjo inovativnih zdravil in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov. Farmacevtska industrija trenutno močno vlaga v tehnologije celične in genske terapije naslednje generacije, ki imajo potencial takojšnje ozdravitve. Z inovativnimi cenovnimi modeli moramo poiskati nove poti za izboljšanje dostopa bolnikov do teh visoko naprednih in stroškovno učinkovitih terapij, ki jim lahko spremenijo življenje. Z uporabo tehnologije velikih podatkov in digitalne tehnologije lahko pomagamo pospešiti razvoj teh inovativnih zdravil ter jih narediti bolj cenovno dostopna in bolj ciljno usmerjena. Uporaba napovednih algoritmov, s katerimi se napovejo stroški, kakovost in sodelovanje v kliničnih preizkušanjih, avtomatizacija procesov v proizvodnji in digitalne tehnologije za bistvene spremembe v dobavnih verigah so nekatera izmed področij, ki nam lahko pomagajo na poti k preoblikovanju v visoko učinkovito organizacijo. Vzpostavitev poslovne kulture, ki zaposlene spodbudi k radovednosti in ustvarjalnosti, jim omogoči, da dosegajo izjemne rezultate in oblikujejo najboljše inovativne ideje, je prav tako pomemben dejavnik na poti do vzpostavitve podjetja, ki proizvaja inovativna zdravila. V vlogi odgovornega člana družbe je naša naloga, da družbi vrnemo več, kot ji vzamemo, tako da omogočimo dostop do zdravil ter izboljšamo zdravstvene sisteme in zdravje prek partnerstev, seveda ob spoštovanju najvišjih etičnih standardov.

15:30 - 16:15
PRESENTATION
Prikaži opis programa

Amit Nastik, global head strategy and operations, Novartis Technical Operations

Amit Nastik is a Global Head Strategy and Operations at Novartis Technical Operations. He has been in the healthcare sector for nearly 15 years (across medical devices, prescription pharmaceuticals, and over-the-counter drugs) holding a variety of key roles of increasing responsibilities in the fields of Strategy, Marketing & Sales, M&A, Finance and General Management. The various roles have allowed him to build a deep understanding for change management, organizational transformations (front- and back-office) and leadership. He is a Swiss national, holding a Master’s business degree from the University of St. Gallen (Switzerland) and also being an Alumnus of the Harvard Business School. In 2016, he was nominated to the Young Leaders Conference by the American-Swiss Foundation.

Presentation content:

As pharmaceutical companies, we should aim to harness the full strength of our organizations to deliver transformative medicines, and improve outcomes and quality of life for patients. The industry is currently investing heavily into the next generation technologies of cell and gene therapies, with a one-time curative treatment potential. We need to find new ways to expand patients’ access to these highly advanced, cost-effective and possibly life-changing treatments by innovative pricing models. Use of big data and digital technologies can help to speed up the development of these innovative medicines and to make them more cheaply and more targeted. Using predictive algorithms to predict cost, quality and enrollment in clinical trials, automating processes in manufacturing, looking at digital technologies to revolutionize supply chains are some areas, which can help us transform to a highly efficient organization. Setting up a corporate culture that empowers its people to be curious and creative, enabling them to do incredible things and come up with the best innovative ideas is also an essential driver to becoming a transformational medicine company. As a responsible member of the society, it is upon us to give back to the society more than we take, by providing access to medicines, strengthening healthcare systems and improving health outcomes via partnerships while always maintaining the highest ethical standards.

16:15 - 17:00
PREDAVANJE
Prikaži opis programa

Arnoud Boot je profesor podjetniških financ in finančnih trgov na Univerzi v Amsterdamu ter član Kraljeve nizozemske akademije umetnosti in znanosti (KNAW). Je predsednik sveta Nizozemske centralne banke (DNB), član mreže Sustainable Finance Lab (SFL) in član Znanstvenega sveta za vladno politiko (WRR). Je tudi predsednik Evropskega finančnega združenja (EFA) in vodi Amsterdamski center za podjetniške finance (ACCF), skupino za razmislek, ki spodbuja dialog med teoretiki in praktiki. Pri svojem delu se osredotoča na širok pojem »financializacije« družbe. Na področju javnega reda in kot neodvisen glas v javni debati se osredotoča na temeljne premike v svetovnem gospodarstvu, ki so povezani z revolucijo informacijske tehnologije in trenutnimi geopolitičnimi premiki. Njegovi akademski prispevki so bili objavljeni v mnogih vodilnih znanstvenih revijah, vključno z American Economic Reviewin Journal of Finance. V svojem svetovalnem poročilu nizozemski vladi (WRR 2016) je uporabil pojem finančne prevlade v nizozemski družbi in oblikoval priporočila za večjo osredotočenost na realno gospodarstvo.

Vsebina predavanja Arnouda Boota:

Tako imenovana fintech podjetja že dandanes ogrožajo samo bistvo tradicionalne finančne industrije. Bodo novinci povsem spremenili vlogo klasičnih finančnih posrednikov. V kaj se bodo pod vplivom novih tehnologij in poslovnih modelov spremenili klasični finančni posredniki? In nasprotno: bodo finančnotehnološke platforme prevzemale modele zdajšnjih klasičnih posrednikov tudi zaradi pritiskov regulatorjev in nadzornikov? Kje se bosta svetova srečala, kako se bosta približevala in deloma tudi združevala?

16:15 - 17:00
PRESENTATION
Prikaži opis programa

Arnoud Boot, professor of Corporate Finance and Financial Markets at the University of Amsterdam, Chairman of the Bank Council of the Dutch Central Bank (DNB)

Arnoud Boot is professor of Corporate Finance and Financial Markets at the University of Amsterdam and fellow of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). He is chairman of the European Finance Association (EFA) and research fellow at the Center for Economic Policy Research (CEPR) in London. Professor Boot is also a member of the Financial Economists Roundtable. From 2011 through 2015 he served on the Inaugural Advisory Committee of the European Systemic Risk Board (ESRB). Earlier he was on the faculty of the Kellogg Graduate School of Management at Northwestern University in Chicago, and during 2000-2001 he was a partner in the Finance and Strategy Practice at McKinsey & Co. Currently he serves as Council Member of the Dutch Scientief Council for Government Policy (WRR). In his work Arnoud Boot focuses on the broad issue of ‘financialization of society’. In a narrow sense, how should we look at and regulate the financial sector? In a broader sense, how does the increasing emphasis on financial measures (e.g. shareholder value, price data from financial markets, often financial performance measures) affect decision making in general. Does it lead to more myopic and/or opportunistic decision making? Can we estimate the impact that AI and fintech have on the financial services industry? Arnoud Boot’s academic contributions have appeared in many leading journals including the American Economic Review and the Journal of Finance.

Presentation content:

So-called fintech companies are already adversely affecting the traditional financial industry. Will these newbies entirely change the role of classical financial intermediaries? What will traditional financial intermediaries become pursuant to new technology and business model influence? Conversely, will fintech platforms adopt traditional intermediary business models because regulator and supervisor pressure? Where will the two worlds meet, and how will they approach each other and partly unite?

17:00 - 17:30
PREDAVANJE
Prikaži opis programa

Stefan Häbich, direktor, George Labs GmbH, Erste Group Research and Development

Vsebina predavanja Stefana Häbicha:

George se je »rodil in odraščal« v George Labs, ki sodi pod okrilje Erste group in združuje mednarodno, meddisciplinarno skupino ljudi, katere glavni cilj je odlična bančna izkušnja. Ekipa je agilna in sposobna, ustvarjalna in drzna, igriva in resna. George je vodilna vseevropska bančna platforma, ki dnevno pridobi prek 5000 novih uporabnikov in jih avgusta 2019 šteje že 5.000.000. Več o tem, kaj Georga naredi priljubljenega in to ne samo po številu uporabnikov, boste izvedeli na konferenci. Dobili boste vpogled v prihodnost bančništva, izvedeli, kako odprta in modularna arhitektura zagotavlja platformo, na kateri ideje postanejo navdušujoče rešitve ter kako osredotočenost na stranke in uporabniško izkušnjo spodbujajo inovacije. Izvedeli boste, kako je „bankozaver“ povezan z staromodnim terminom “Sparkasse”, postal ena izmed top 10 bank na področju digitalizacije in to ne samo v Avstriji ter celotni srednji in vzhodni Evropi, niti ne zgolj po vsej Evropi, temveč po vsem svetu (vir: avtonomna raziskava 2019). Vse zaradi Georgea.

17:00 - 17:30
PRESENTATION
Prikaži opis programa

Stefan Häbich, Managing Director, George Labs GmbH, Erste Group Research and Development

Stefan is Managing Director of George Labs, the Erste Group Research and Development Lab. He is part of Erste Group since 12 years and lead several Management- and Program Management functions. Prior to this Stefan spent 7 years with one of the global Technology- and Strategy consulting firms. His professional roots are in Deutsche Bank. He holds a Master in economics and psychology and is proud of his family and his 2 kids.

Presentation content:

George was born and raised in the George Labs of Erste Group, an international and cross-disciplinary squad of people who are passionate about a great banking experience, a team that is agile & awesome, creative & brave, playful & serious. George is the leading pan-European banking platform, getting 5.000 new users per day and counting into the 5.000.000 on one hot summer day in August 2019. Learn what makes George so popular not only in terms of user numbers. Reflect on the future of banking, how an open and modular architecture provides a platform, where ideas can plug in to become solutions that awe and how customer centric and user experience drive innovation. And see how a “bankosaurus” associated with a proud, yet kind of old-fashioned term like “Sparkasse” became one of the top 10 banks in digitalization, not Austrian-wide, not CEE-wide, not Europe-wide but globally (According to Autonomous Research, 2019): It is because of George.

17:30 - 17:45
ODMOR
Prikaži opis programa

Odmor

17:30 - 17:45
BREAK
Prikaži opis programa

Break

17:45 - 18:45
PREDAVANJE
Prikaži opis programa

Veljko Bole, zannstveni svetnik, EIPF, Ljubljana

Vodilni slovenski ekonomist je del železnega repertoarja Poslovne konference Portorož. Tudi letos nam bo predstavil gospodarsko sliko Slovenije in jugovzhodne Evrope danes ter svoje videnje tega območja v prihodnjih nekaj letih.

17:45 - 18:45
PRESENTATION
Prikaži opis programa

Veljko Bole, Senior Research Fellow, EIPF

For over three decades he has been employed at the Economic Institute of the Law School (EIPF), where he currently holds the position of Senior Research Fellow. Between 1989 and 1990 he was employed as Economic Consultant of the Yugoslavian Government, and in the years between 1991 and 1997 he was a member of the Management Board of the Bank of Slovenia. Between 1992 and 2002 he was a member of the Economic Council of the Slovenian Government, and since 2004 he has been also an Advisor to the Macedonian Government. Bole regularly participates in the creation of the economic trend forecasts and the analysis of the government’s economic policy, as well as economic forecasts for the Euro zone.

Presentation content:

This leading Slovenian economist is one of the Portorož Business Conference regular speakers and he will present an economic picture of Slovenia and SE Europe’s today and how he perceives the coming few years.

19:30 - 20:00
DRUŽENJE
Prikaži opis programa

Večerni sprejem podjetja NIL

Sponzor dogodka
19:30 - 20:00
NETWORKING
Prikaži opis programa

Networking with NIL

Sponzor dogodka
20:00 - 20:30
PODELITEV NAGRADE ČASNIKA FINANCE
Prikaži opis programa

Slavnostna podelitev nagrade Časnika Finance za izjemne dosežke v gospodarstvu

20:00 - 20:30
AWARD CEREMONY
Prikaži opis programa

Časnik Finance Exceptional Economic Achievement Award Ceremony

20:30 - 22:30
GALA VEČERJA
Prikaži opis programa

Gala večerja

20:30 - 22:30
GALA DINNER
Prikaži opis programa

Gala dinner (Emerald Hall)

20:30 - 22:30
VEČERNI POGOVOR
Prikaži opis programa

Večerni pogovor »Posel in šport«
Gost: Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije

Pogovor vodi Peter Frankl, direktor in glavni urednik, Finance

20:30 - 22:30
EVENING TALK
Prikaži opis programa

Guest: Radenko Mijatović,president of the Football Association of Slovenia (NZS)

Discussion will be led by Peter Frankl, Finance

22:30
DRUŽENJE
Prikaži opis programa

Druženje ob mednarodno nagrajenih vinih vinarja Puklavec Family Wines

Sponzor dogodka
22:30
SOCIALIZING
Prikaži opis programa

Evening gathering with internationally awarded wines from Puklavec Family Wines Cellar

Sponzor dogodka
09:00 - 10:00
PREDAVANJE
Prikaži opis programa

Raziskava EF: Upravljanje inovacij: voditi zmagovalce

Raziskavo bodo predstavili: Iva Drvarič, Vid Janša, Thyme Nord

Tema letošnje raziskave študentov rednega magistrskega študija Poslovodenja in organizacije IMB Ekonomske fakultete UL in njihovih mentorjev je holistično proučevanje inovativnosti na ravni posameznih regij, držav in podjetij. Upravljanje inovativnosti (angl. innovation governance) tako na ravni nosilcev ekonomske politike kot vodenja največjih podjetij postaja pomemben izziv.

V okviru predstavitve bomo prikazali trende na področju inovacij, vire in politike v treh najbolj inovativnih poslovnih okoljih: ZDA, Kitajski in Evropski uniji. Na ravni držav EU bomo najbolj inovativne države primerjali s tistimi, ki zaostajajo. Proces upravljanja inovativnosti bo predstavljen na primeru multinacionalnih podjetij Mahle in Phillip Morris International.  Primer inovativne dejavnosti v panogi finančnega posredništva in zavarovalništva bo prikazan s primerom banke Intesa  SanPaolo in Zavarovalnice Triglav. Na podlagi primarnega zbiranja podatkov o inovativni dejavnosti in aktivnostih, povezanih s tem, pa bomo osvetlili tudi upravljanje inovativnosti v največjih slovenskih podjetjih ter preučili politiko subvencioniranja raziskav in razvoja v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih.

 

09:00 - 10:00
PRESENTATION
Prikaži opis programa

School of Economics and Business, IMB Research: Innovation Governance: Leading the Winners

Speakers: Iva Drvarič, Vid Janša, Thyme Nord

10:00 - 10:45
PREDAVANJE
Prikaži opis programa

Pedro J. F. de Lima je kot vodja za področje ekonomskih študij na ekonomskem oddelku Evropske investicijske banke odgovoren za analize strukturnih tematik, bistvenih za evropska gospodarstva in dejavnosti EIB. Zadolžen je za Letno poročilo o investiranju in investicijskem financiranju EIB ter za Raziskavo skupine EIB o naložbah podjetij v EU. Pred tem je bil vodja divizije za državni in finančni sektor na ekonomskem oddelku in vodja divizije notranjega modeliranja na direktoratu za upravljanje tveganj. Preden se je pridružil EIB, je bil višji ekonomist pri OECD v Parizu in Evropski centralni banki v Frankfurtu ter izredni profesor ekonomije na Univerzi Johnsa Hopkinsa v ZDA. Na Univerzi Wisconsina-Madison v ZDA je doktoriral iz ekonomije. Izdanih je bilo več njegovih publikacij na tematiko makroekonomije, finančne ekonomije, ekonomije dela in ekonometrije časovnih vrst. Nekaj časa je bil tudi profesor ekonomije na John F. Welch College of Business, Univerze Sacred Heart (v kampusu v Luksemburgu), kjer je poučeval o izvedenih finančnih instrumentih in upravljanju tveganja.

Vsebina predavanja:

 Brez obsežnih naložb se EU ne bo mogla kosati ne z ZDA in še posebej ne s Kitajsko. EU je v svoji vlogi nekakšnega šampiona tradicionalne industrije v nekaj zadnjih letih ali celo desetletjih začela izgubljati tekmo tako s Silicijevo dolino v ZDA kot tudi z novimi tehnološkimi velikani in drugimi podjetji iz Azije, predvsem Kitajske. Kako se bomo lotevali naložb v infrastrukturo in znanje, da bomo začeli konkurente dohajati ali jih celo prehitevati, da ne bomo ostali le kot svetovni muzej?

10:00 - 10:45
PRESENTATION
Prikaži opis programa

Pedro J. F. de Lima, Head of Economic Studies in the Economics Department of the European Investment Bank, responsible for the analysis of structural topics relevant for European economies and the activities of the EIB. He is in charge of the EIB’s Annual Report on Investment and Investment Finance as well as of the EIB Group Survey on corporate investment across the EU. Previously, he was Head of the Country and Financial Sector
Division in the Economics Department and Head of the Internal Modelling Division in the Risk Management Directorate. Prior to joining the EIB, Pedro worked as senior economist with the OECD in Paris and the European Central Bank in Frankfurt, and was Associate Professor of Economics at the Johns Hopkins University, USA. He holds a PhD in Economics from the University of Wisconsin-Madison, USA and has various publications encompassing Macroeconomics, Financial Economics, Labour Economics, and Time Series Econometrics. He has also been an Adjunct Professor of Economics at the John F. Welch College of Business, Sacred Heart University (Luxembourg campus) teaching courses on Derivatives and Risk Management.

Presentation content:

Without extensive investment, the EU will not be able to match up to the USA and, especially, China. Over the last few years, even decades, the EU as champion of traditional industry has started to lose the game against Silicon Valley, as well as Asia’s new technological giants, particularly Chinese companies. How will we start investing in the necessary infrastructure and knowledge to catch up with our competitors and even surpass them and not become a museum?

10:45 - 11:15
ODMOR
Prikaži opis programa

Odmor

Sponzor dogodka
10:45 - 11:15
BREAK
Prikaži opis programa

Break

Sponzor dogodka
11:15 - 12:00
PREDAVANJE
Prikaži opis programa

Johann Stadler,  vodja za področje proizvodnje in Industrije 4.0, Hilti

Johann Stadler je vodja za področje proizvodnje in Industrije 4.0 v podjetju Hilti, ki usmerja Hiltijevo pot digitalizacije proizvodnje. Pred tem je bil zadolžen za nadziranje strateških in inovativnih projektov na področju informacijske tehnologije v celotni skupini Hilti. V 10 letih, kar je član te organizacije, je uspešno načrtoval in realiziral načrte na vseh področjih informacijske tehnologije, ki vključujejo infrastrukturne projekte SAP (R/3 in S/4HANA). Inovativni projekti računalništva v oblaku, kot so O365, SAP Business ByDesign, Internal Social Media in Yammer ter “Citrix as a Service” v MS Azure, so Hilti spremenili v digitalno podjetje. Zdaj bo proizvodnja tako postala digitalna, kjer koli je to smiselno. G. Stadler ima opravljen magisterij iz računalništva (Rosenheim University of Applied Science) ter diplomo iz poslovne administracije (University of Liechtenstein) in poučuje vodenje projektov v različnih institucijah (Microsoft, Red bull, BMW …).

 

11:15 - 12:00
PRESENTATION
Prikaži opis programa

Johann Stadler, Head of Manufacturing & Industry 4.0, Hilti Befestigungstechnik AG

Johann Stadler as Head of Manufacturing & Industry 4.0 at Hilti driving the company’s production digitalization journey. Prior to that assignment he oversaw enterprise wide, strategic and innovative IT projects for the Hilti group. Within his 10+ years within the organization he successfully planned and realized projects in all IT areas containing SAP (R/3 and S/4HANA), Infrastructure projects. Innovative cloud projects like O365, SAP Business ByDesign, Internal Social Media with Yammer and “Citrix as a Service” on MS Azure transformed Hilti to a digital company. Now production will become digital wherever it makes sense. He is holding a master’s in computer science (Rosenheim University of Applied Science), a bachelor’s in business administration (University of Liechtenstein) and is teaching project management in several institutions (Microsoft, Red bull, BMW…).

12:00 - 12:45
ODMOR S PRIGRIZKOM
12:00 - 12:45
BREAK WITH REFRESHMENTS
12:45 - 13:00
PREDAVANJE
Prikaži opis programa

Tomaž Mahnič, FCCA, pooblaščeni revizor, Partner pri Grant Thornton Slovenija

 

12:45 - 13:00
PRESENTATION
Prikaži opis programa

Tomaž Mahnič, Partner, Head of Audit, Grant Thornton Slovenia d.o.o.

13:00 - 14:00
OKROGLA MIZA
Prikaži opis programa

Okrogla miza z menedžerji na temo inovacij: Inovativne platforme v podjetjih. Kakšni so trendi v inoviranju? Kaj se spreminja v zadnjem obdobju?

Sodelujejo:

 • Željko Puljić, glavni direktor, Iskratel
 • Milan Dragić, Area Director Bisnode South East Europe, Bisnode
 • Tomas Tomsich, direktor, Zarja Elektronika
 • prof. dr. Janez Prašnikar, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Vodi: prof. dr. Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

13:00 - 14:00
ROUND TABLE DISCUSSION
Prikaži opis programa

Round table with managers: Innovative platforms in companies. What are the trends in innovation? What has been changing in the recent period?

Guests: Željko Puljić,CEO, Iskratel, Milan Dragić, Area Director Bisnode South East Europe, Bisnode, Thomas Tomsich,CEO, Zarja Elektronika,prof. dr. Janez Prašnikar,Faculty of Economics, University of Ljubljana

Discussion will be led by Tjaša Redek, Faculty of Economics, University of Ljubljana

14:00 - 15:00
PREDAVANJE
Prikaži opis programa

Marcel Fratzscher je nemški ekonomist in profesor na Humboldtovi univerzi v Berlinu. Od februarja 2013 je predsednik ekonomsko-raziskovalnega inštituta DIW Berlin. Pred tem je bil vodja za analize mednarodnih politik pri Evropski centralni banki. Na doktorskem programu ekonomije Goethejeve univerze v Frankfurtu poučuje mednarodne finance. Na Univerzi v Kielu je končal preddiplomsko stopnjo, na šoli Trinity College v Oxfordu je diplomiral iz filozofije, politike in ekonomije, magisterij iz javnega reda jeopravilna šoli John F. Kennedy School of GovernmentUniverze Harvard, doktorat pa na European University Institutev Firencah v Italiji. V času azijske finančne krize leta 1997 je po naključju delal naHarvardovem Centru za mednarodni razvoj (Center for International Development) v Džakarti v Indoneziji, kjer je imel popoln vpogled v državo, ki jo je prizadela kriza. Leta2013 je bil imenovan za člana znanstvenosvetovalnega odbora zveznega ministrstva za gospodarske zadeve in tehnologijo. Z Jakobom von Weizsäckerjem in drugimi je ustanovilGlienicker Gruppe, skupino proevropskih odvetnikov, ekonomistov in političnih znanstvenikov.

Vsebina predavanja Marcela Fratzscherja:

Marcel Fratzscher bo spregovoril o tem, kako se bo Nemčija, ki je najpomembnejša partnerica slovenskemu gospodarstvu, razvijala v prihodnjih letih. Kje je Nemčija zdaj in kje bo čez pet let? Se bo Nemčija kot izrazito tradicionalna gospodarska velesila znala spremeniti oziroma preseči svojo notranjepolitično krizo, pospešiti vlaganja v infrastrukturo in znanje, da bi sama in z njo Evropa nadoknadila zaostanek za Kitajsko?

14:00 - 15:00
PRESENTATION
Prikaži opis programa

Marcel Fratzscher, economist, author and columnist on economic and social issues, President of the German Institute for Economic Research (DIW Berlin) – one of Europe’s leading independent research institutes and think tanks – and Professor of Macroeconomics at Humboldt-University Berlin.

Marcel Fratzscher is an economist, author and columnist on economic and social issues. He is President of the German Institute for Economic Research (DIW Berlin) – one of Europe’s leading independent research institutes and think tanks – and Professor of Macroeconomics at Humboldt-University Berlin. He is member of the High-level Advisory Board of the United Nations on the sustainable development goals (SDGs), Associate Editor of the Journal of International Economics, member of the scientific advisory board of the German Ministry of the Economy and member of the supervisory board of Hertie School of Governance. He engages for the equality of opportunity for disadvantaged children as member of various boards for Kreuzberger Kinderstiftung, Deutschland Rundet Auf and Welthungerhilfe.
His work focuses on macroeconomics, inequality and European integration. He has published three books in German and English since 2014, has a bi-weekly column in Zeit Online (in German) and regularly contributes op-eds in the German and international media, including the Financial Times, Wall Street Journal and Project Syndicate. He is one of Germany’s best-published economists and has received several awards for his academic and policy work. He is a European and German citizen.

Presentation content:

Marcel Fratzscher will talk about how Germany, Slovenia’s most important partner, will develop in the coming years, where it is now and where it will be in five years, and whether it, an extremely traditional economic power, will be able to overcome internal political crisis and speed up investment in infrastructure and knowledge to catch up with China.

PKP je osrednji gospodarski dogodek in stičišče najpomembnejših »poslovnih« imen v Sloveniji. Je prostor izmenjave najboljših poslovnih praks in priložnost, da poslovneži iz prve roke slišijo o prihajajočih trendih na gospodarskem področju.

ČASNIK FINANCE

Časnik Finance, d. o. o.
Bleiweisova 30,
1000 Ljubljana, Slovenija

Kontaktna oseba:
Jasna Špende, namestnica direktorice


T: +386 1 30 91 470, +386 (0)40 455 470
E: jasna.spende@finance.si, E:akademija@finance.si
W: https://akademija.finance.si

EKONOMSKA FAKULTETA

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

W: http://www.ef.uni-lj.si