(S PKP) Michael Haliassos: Vidim kriptobalon

SMK konferenco organizirata Društvo za marketing Slovenije in Časnik Finance. Zadnja leta dvodnevni dogodek privablja skoraj 600 udeležencev.
»Ko se ljudje selijo iz države v državo, ko so ekonomski migranti, se njihovo finančno obnašanje spremeni,« je v študiji ugotovila ekipa Michaela Haliassosa. »Če se počutiš revnejšega od…

Komentar