Črt Podlogar – Najpogostejše
napake pri digitalnem marketingu