(R)evolucija: Kako blockchain že
danes spreminja panoge in marketing