prof. dr. Marko Pahor

prodekan Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani

Povezani dogodki

Marko Pahor je redni profesor in raziskovalec na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Pedagoško pokriva predmete s področja analize poslovnih podatkov, statistike in raziskovalne metodologije na vseh treh stopnjah bolonjskega študija ter na študiju MBA. Raziskovalno se ukvarja z aplikacijo sodobnih naprednih analitičnih metod na različnih področjih poslovnih ved, od managementa, trženja do financ. Njegove objave zajemajo široko področje ekonomskih in poslovnih ved.Poleg pedagoškega dela se redno vključuje v delo s poslovno prakso, tako preko svetovalnega dela, kot tudi preko članstev v nadzornih svetih različnih družb. Vključen je tudi v upravljanje fakultete. V preteklosti je deloval kot predstojnik katedre za matematiko, statistiko in operacijska raziskovanja, je član Senata Ekonomske fakultete, od leta 2008 pa tudi predstojnik doktorskega študija.