Tomaž Mahnič

FCCA, pooblaščeni revizor, Partner pri Grant Thornton Slovenija

Tomaž Mahnič_1300x700

Tomaž Mahnič, FCCA, pooblaščeni revizor, Partner pri Grant Thornton Slovenija

Tomaž  je diplomiral leta 2005 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 2010 je pridobil naziv ACCA in istega leta postal tudi pooblaščeni revizor. Leta 2004 se je kot asistent pridružil eni od »BIG 4« revizijskih družb, leta 2015 pa je postal strokovni direktor. Podjetju Grant Thornton Slovenija se je pridružil leta 2018 kot partner, odgovoren za vodenje področja revizije in računovodskih storitev.

Tomaž ima izkušnje predvsem na področjih revidiranja ter finančnega in računovodskega svetovanja. V preteklosti je vodil revizije predvsem velikih mednarodnih proizvodnih in storitvenih podjetij z računovodskimi izkazi, pripravljenimi v skladu z lokalnimi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Kot ključni revizijski partner ima izkušnje pri vodenju revizij skupin in revizij podrejenih družb skupaj s poročanjem revizorjem matičnih družb. Prav tako ima izkušnje pri revidiranju subjektov javnega interesa.Ima večletne izkušnje pri poslih dajanja drugih zagotovil in drugih svetovanj v zvezi z MSRP. Njegov portfelj strank zajema podjetja iz avtomobilske industrije, kovinske industrije, jeklarstva, logistike, trgovine na debelo in drobno, IT, turizma, proizvodnje gradbenega materiala, energetike, družinskih podjetij in mnoga druga.

Povezani dogodki

Deli...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email