Speakers Types: Moderator

Mag. Mojca Kunšek

Mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), je članica Evropskega registrskega združenja (EBRA) in Združenja manager ter prejemnica nagrade Artemida za trajni prispevek k ženskemu managementu. Svojo poslovno pot je gradila pretežno v gospodarstvu, AJPES pa vodi od leta 2013. Magistrica ekonomskih znanosti in habilitirana predavateljica se pri svojih predstavitvah …

Mag. Mojca Kunšek Read More »

prof. dr. Marko Pahor

Marko Pahor je redni profesor ter prodekan na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Pedagoško pokriva predmete s področja analize poslovnih podatkov, statistike in raziskovalne metodologije na vseh treh stopnjah bolonjskega študija ter na študiju MBA. Raziskovalno se ukvarja z aplikacijo sodobnih naprednih analitičnih metod na različnih področjih poslovnih ved, od managementa, trženja do financ. Njegove objave zajemajo …

prof. dr. Marko Pahor Read More »