Tema letošnje 24. Poslovne konference Portorož

Deli:

Svet se je tokrat resnično postavil na glavo. Z epidemijo smo se naučili živeti, a poepidemijski zamaški v dobavnih verigah, ki so bili posledica sproščenega povpraševanja, še vedno zelo vplivajo na podjetja. Censki šoki na vseh ravneh so naredili podjetniški in menedžerski vsakdan še bolj kompleksnega, v mislih imamo tu cene tako rekoč vseh inputov – od surovin pa do dela in tudi denarja. Centralne banke in tudi fiskalne politike so v precepu, kako naj ravnajo v prihodnje, da po eni strani zagotovijo vsaj nekakšen politični mir in hkratno kolikor toliko živahno podjetniško dejavnost. Vojna v Ukrajini je vse te trende še pospešila, opravka imamo z dalekosežno globalno politično preureditvijo in globalizacijo, ki se je obrnila v iskanje novih, bolj varnih in bližnjih oskrbovalnih možnostih in poteh.  To, kar je bilo še pred časom vsaj deloma predvidljivo, je danes velika neznanka. Kdo in katere države so danes vodilni; komu vse skupaj koristi? Kdo največ pridobiva od na glavo obrnjene globalizacije, spreminjanja globalnih oskrbovalnih in proizvodnih verig? Pričakovali smo, da bo svet postajal večpolaren, a videti je, da se oblikujeta zgolj dve svetovni središči, vzpenjajoča se Kitajska in ZDA,  EU in preostali in tretji svet so videti nekoliko izgubljeni, Rusija z agresijo kaže svojo veliko negotovost in to kompenzira z zgodovinskimi  apetiti in kot adut v rokavu ji tu pomaga njeno bogastvo s surovinami oziroma energetskimi viri. Tu pa je še neizbežno in nujno potrebno prilagajanje podnebnim spremembam. Kako lahko vsesplošno obračanje sveta uporabimo kot pospešek pri dognanju in uporabi novih, digitalnih in zelenih tehnologij in modelov upravljanja, brez katerih si neke normalne prihodnosti sploh ne moremo in smemo več zamišljati? Nekoč smo govorili o družbeni odgovornosti, stroškovni pritiski, pritiski kupcev in finančnih ustanov pa so danes taka realnost, da je digitalno in predvsem  zeleno podjetniško ravnanje postalo poslovni imperativ.

 Kako naj v tem kotlu danes ravna slovenski podjetnik in menedžer?

Ob prehodu v letu 2024 je urad za makroekonomske analize objavil, da Slovenija pri produktivnosti ne napreduje v primerjavi s

Iztočnica junijskega podkasta Finance so najboljša podjetja v Sloveniji. Katera so najboljša med največjimi, smo objavili na lestvici TOP 101.

Z veseljem napovedujemo prve govorce, ki se na bodo pridružili na 26. PKP. Na portoroškem odru bodo med drugim z

Lani je nagrado prejel Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. Nagrada je namenjena tistim posameznikom in organizacijam, ki ključno

Povzemamo lanske ugotovitve, 19. novembra pa vas čakajo sveže napovedi. V zadnjem letu so plače v Sloveniji že naraščale za

Med najzanimivejše govorce prvega dne zagotovo sodi Nicolai Tangen, šef največjega državnega premoženjskega sklada na svetu, ki upravlja bilijone. In