Vpeljevanje trajnostnega modela: kako voditi in opolnomočiti ključne deležnike?

Deli:

Vpeljevanje trajnostnega modela je kompleksen proces, ki zahteva aktivno vodenje in opolnomočenje ključnih deležnikov. Trajnostni modeli se osredotočajo na ustvarjanje dolgoročnih in celostnih rešitev, ki so v harmoniji z okoljem, družbo in gospodarstvom. Voditelji imajo ključno vlogo pri usmerjanju organizacije ali skupnosti proti trajnostnemu razvoju in ustvarjanju pozitivnih sprememb.

Profesorica Casciaro je avtorica številnih znanstvenih člankov in publikacij v priznanih revijah s področja organizacijskega vedenja. Njeno delo je pomembno prispevalo k razumevanju vpliva socialnih mrež, voditeljstva in sodelovanja na uspešnost organizacij. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami je postala priznana avtoriteta na področju organizacijskega vedenja.

Thinkers50 je Tiziano Casciaro prepoznal kot eno od tridesetih mislecev, ki bodo najverjetneje oblikovali prihodnost načina upravljanja in vodenja organizacij. Redno objavlja v Harvard Business Review, njeno delo pa je bilo predstavljeno tudi v revijah Economist, Financial Times, Washington Post, New York Times, CNN, Fortune in TIME.

Ob prehodu v letu 2024 je urad za makroekonomske analize objavil, da Slovenija pri produktivnosti ne napreduje v primerjavi s

Iztočnica junijskega podkasta Finance so najboljša podjetja v Sloveniji. Katera so najboljša med največjimi, smo objavili na lestvici TOP 101.

Z veseljem napovedujemo prve govorce, ki se na bodo pridružili na 26. PKP. Na portoroškem odru bodo med drugim z

Lani je nagrado prejel Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. Nagrada je namenjena tistim posameznikom in organizacijam, ki ključno

Povzemamo lanske ugotovitve, 19. novembra pa vas čakajo sveže napovedi. V zadnjem letu so plače v Sloveniji že naraščale za

Med najzanimivejše govorce prvega dne zagotovo sodi Nicolai Tangen, šef največjega državnega premoženjskega sklada na svetu, ki upravlja bilijone. In