Osrednje teme XIX. PKP

EU. Kako jo vidimo danes? Je v naših očeh še obljubljena dežela ali bolj spominja na izgubljene iluzije utrujenih vojščakov, ki bi se radi izognili kiklopovemu oklepu?
Ob tem vprašanju se bosta soočila dva uveljavljena strokovnjaka, Paolo Savone iz Italije in Mojmir Mrak iz Slovenije.

Kako je nova spoznanja sodobne nevroznanosti mogoče uporabiti pri izboljšanju poslovnega odločanja v konkretnem okolju?
Odgovor bo podal Bernd Weber iz Nemčije v prispevku z naslovom »Nevrobiologija tvegane izbire«.

Kako se je spremenilo finančno vedenje gospodinjstev po tem, ko so bile v EU odpravljene meje?
Michallis Halliasios, nemški ekonomist ciprskega rodu, bo predstavil svoj pogled, kako vključiti dogodke, kot so padec berlinskega zidu, imigracija v normalnih časih, alokacija pribežnikov in podobno, v oblikovanje finančnih trgov, ki bodo gospodinjstvom v EU omogočili posojilne sklade, ne glede na to, od kod prihajajo.

Napovedi gospodarskih gibanj v EU, jugovzhodni Evropi in Sloveniji v letu 2018

Tradicionalni prikaz raziskovalnega projekta Ekonomske fakultete z naslovom »Robotizacija: dvig ali zaton civilizacije«.

Robotizacija & t.i. tehnološka brezposelnost.
Kakšna bodo delovna mesta prihodnosti in koga bo najbolj prizadela izguba delovnih mest zaradi robotizacije.

Okrogla miza z menedžerji v regiji o proučevanem pojavu.

Komentar