(intervju) Susanne Stormer, Novo Nordisk: Vodstvo mora nadzirati trende, ki lahko vplivajo na podjetje. Disrupcije pač pridejo v različnih oblikah.

Susanne Stormer je podpredsednica korporativne trajnosti, direktorica za trajnostni razvoj, v farmacevtski družbi Novo Nordisk.

Susanne Stormer je podpredsednica korporativne trajnosti, direktorica za trajnostni razvoj, v farmacevtski družbi Novo Nordisk. Vodi prizadevanja podjetja za trajnostno poslovanje, ki temelji na poslovnem načelu Triple Bottom Line (TBL) podjetja. Na Poslovni konferenci Portorož, ki bo 15. in 16. novembra, bo govorila o ravno o tej trojni spodnji meji.

Delate po načelu TBL. Katera načela so v ozadju in kako vplivajo na delovanje Novo Nordiska?

Trojna spodnja linija je poslovno načelo, ki vodi naše odločanje in oblikuje našo dolgoročno strategijo trajnostnega posla. Gre za načelo, ki vse zaposlene veže, da pri sprejemanju odločitev razmislijo, kako bodo vplivale na ljudi, družbo in okolje. To je trojna spodnja linija. Cilj je, da dolgoročno povečamo dobičkonosnost z zmanjšanjem tveganj, povezanih s poslovnimi aktivnostmi, ter da povečamo pozitivni prispevek Novo Nordiska globalni družbi.

Z zavezo TBL pošiljamo močen signal vlagateljem, poslovnim partnerjem in vsem, ki želijo delati z nami, da bomo vedno izbrali rešitev, ki maksimizira pozitivne učinke in minimizira negativne. Denimo, postavili smo si cilj, da bo obnovljiva energija do leta 2020 poganjala vso našo proizvodnjo. S tem zmanjšujemo škodo v okolju, hkrati ustvarimo prihranke pri energetiki ter tako znižamo stroške podjetja. To je zmagovalna situacija.

Katere so po vašem mnenju glavne razlike v vodenju podjetja danes v primerjavi z vodenjem pred 10, 15 leti?

Danes morajo podjetja voditi ljudje, ki dobro razumejo vlogo posla v družbi in odgovornost, ki s tem pride. Podjetja imajo ogromno gospodarsko moč in v preteklosti se je pričakovalo, da ustvarjajo službe, generirajo ekonomsko bogastvo in del svojega dobička delijo med investitorje ter sledijo pravilom, ki jih postavljajo regulatorji. Danes je svet bolj kompleksen, bolj povezan in pričakovanja so se spremenila. Danes vidimo, da se pričakuje, da je podjetje odgovorno – da so podjetja odgovorna za svoja dejanja. Pričakuje se tudi, da svoje poslovanje vodijo trajnostno, torej da razumejo, kako vplivajo na okolje, podnebje, ljudi in družbo s svojimi izdelki in procesi ter kako se trajnostne politike vključujejo v upravljanje podjetij in strategijo.

Kateri so trije glavni dejavniki, ki danes oblikujejo vodenje podjetja?

V Novo Nordisku smo se pogovarjali o tem, kaj danes potrebujejo vodje in prišli do tega, kar je po našem mnenju potrebno za trajnostno vodenje. Gre za tri stvari. Prva je, da za paciente, zaposlene partnerje in delničarje z razvojem konkurenčnih in inovativnih rešitev za paciente ustvarjamo dolgoročno vrednost. Druga je, da poslujemo odgovorno, tako s finančnega, okoljskega kot družbenega vidika – torej z načelom trojne spodnje meje. Tretja je, da pričakujemo, se prilagajamo in ustvarjamo nove poslovne priložnosti, ki nastanejo s spremembami v našem poslu.

Katere so glavne napake, ki jih delajo podjetja?

Glavne napake so navadno povezane s spregledanjem ali ignoriranjem znamenj za spremenjena pričakovanja družbe. Glavni element TBL je, da smo vedno pozorni na tiste, na katere podjetje s svojimi dejanji vpliva, pozitivno ali negativno. To so lahko kupci, zaposleni ali dobavitelji. Velikokrat se skupine, ki jih veže skupni interes, organizirajo in izzovejo podjetje. Denimo, lokalna skupnost se upre načrtom za razširitev podjetja, da poveča svojo proizvodnjo, ker bi to imelo negativne posledice za okolje. Zato mora med prioritetami vodstva biti tudi to, da sistematično nadzira in interpretira trende, ki lahko vplivajo na podjetje. Disrupcije pridejo v različnih oblikah in večinoma z nepredvidljivih strani.

Kakšna je prihodnost trajnostnega vodenja?

Za trajnostno vodenje je prihodnost svetla. Za to sta dva razloga. Prvi je, da privlačne alternativne ni. Netrajnost pač ni opcija. A vseeno ostaja grožnja in zahteva odziv. Tisti vodje, ki razumejo izziv in vidijo priložnosti, bodo našli način ne le, da podjetja varno peljejo skozi turbulenco, ampak tudi, da izkoristijo prednosti. Vemo, da so velike poslovne priložnosti v ponujanju trajnostnih priložnosti za lokalne ali globalne izzive. Vemo tudi, da raste število investitorjev, ki so pripravljeni vložiti denar v taka podjetja. Vemo tudi, da si mladi želijo delati v takih podjetjih. Skratka, ni dobrih razlogov, da ne bi delali s ciljem trajnostnega poslovanja.

Komentar